dijous, 29 de setembre de 2011

Inserció laboral


Estudi sobre la inserció laboral dels ensenyaments professionals 2010

   El Departament d'Educació i el Consell General de Cambres de Catalunya , per quart any consecutiu  han desenvolupat el projecte “Inserció laboral dels Ensenyaments Professionals a Catalunya”, amb la intenció de conèixer la  situació  laboral   i   formativa de  l ’alumnat  graduat  dels  diferents  ensenyaments professionalitzadors, sis mesos després d’haver finalitzat els seus estudis. Aquest estudi   ens   permet   conèixer les característiques de la inserció segons variables fonamentals fonamentals, com el nivell de formació, el gènere o l’especialitat. Per primera vegada, l'estudi inclou sèries anuals que configuren l'evolució de determinats itineraris d'inserció de les cohorts corresponents de Formació Professional Inicial.
En l’edició d’enguany es manté la totalitat dels estudis inclosos en l’estudi anterior.