divendres, 23 de setembre de 2011

Beques a l'estudi

Beques a l'estudi per a  alumnes amb bon rendiment escolar a l'educació secundària obligatòria

Beques a l'estudi, per al curs escolar 2011-2012, destinades a alumnat que ha de cursar ensenyaments postobligatoris en centres educatius de Catalunya i que ha finalitzat amb bon rendiment escolar l’educació secundària obligatòria en centres educatius sostinguts amb fons públics de Catalunya.


Requisits:
- Haver finalitzat l'ESO el curs 2010-11 en un centre sostingut amb fons públics  amb una qualificació mitjana de 8,25 o superior
- No superar els llindars de rendes establerts en la convocatòria
- Estar matriculat en un centre educatiu de Catalunya per cursar estudis postobligatoris el curs 2011-12