dimecres, 7 de setembre de 2011

Matriculació als PQPIEls alumnes admesos en les preinscripcions han de formalitzar la seva matrícula entre el dia 2 i el 12 de setembre


Per a la formalització de la matrícula cal presentar la documentació següent:
  • Fotocòpia compulsada del certificat acadèmic expedit pel darrer centre on l'alumne o l'alumna ha estat escolaritzat i, si se'n disposa, l'informe complementari d'orientació i psicopedagògic.
  • L'alumnat que presenta la preinscripció quan encara cursa l'educació secundària, en acabar el curs 2010-2011 ha de presentar un certificat acadèmic amb les qualificacions finals obtingudes.
  • Si en el moment de fer la sol·licitud es va presentar el resguard de renovació del DNI, en formalitzar la matrícula s'ha de presentar el DNI renovat.