dijous, 15 de setembre de 2011

Formació per a persones en atur

La Fundació CECOT formació organitza diferents cursos subvencionats per persones en atur. Les àrees de formació són: Administració, Noves tecnologies, Idiomes, Sanitat, Seguretat, Logística i Comerç. L'inici previst és a l'octubre del 2011, i estan pendents d'aprovació pel Servei d'Ocupació de Catalunya Oferta de cursos