dissabte, 12 de setembre de 2015

Inserció laboral dels ensenyaments professionals 2015

Augmenta en cinc punts el nombre de graduats en FP que troben feina i ja suposa el 46,58% del total

  • Irene Rigau: “Els centres d’FP sou motor de formació, motor d’innovació i motor d’inserció laboral”
  • La inserció dels alumnes d’FP dual és del 59,11%, superior a la resta de graduats 
  • Els graduats en formació professional estan menys exposats a l’atur que la mitjana de Catalunya
  • Creix com a via per obtenir feina l’empresa on els alumnes han fet les pràctiques formatives


 El nombre de graduats en formació professional      ha crescut en 5 punts respecte l’any anterior, passant del 41,46% al 46,58% d’inserció laboral. És la principal conclusió de l’estudi d’Inserció Laboral dels Ensenyaments Professionals del 2014, elaborat conjuntament pel Departament d'Ensenyament i el Consell General de Cambres de Catalunya. Aquest creixement consolida el canvi de tendència que ja s’apuntava en l’estudi de l’any passat, i que suposava un punt d’inflexió respecte els últims anys. El treball analitza quina és la situació laboral i formativa dels graduats de la promoció 2014 en ensenyaments professionals