dimarts, 22 de setembre de 2015

Informe del mercado de trabajo de Barcelona

Observatorio de las ocupaciones

L'Observatorio de las ocupaciones ha publicat el darrer informe sobre el mercat de treball de Barcelona amb dades del 2014