dijous, 19 de febrer de 2015

Prova d'accés Cicles Formatius de Grau Mitjà

Calendari  • Inscripció: a partir de les 9 hores de l'11 de març fins al 23 de març de 2015
  • Últim dia de pagament de la taxa: 24 de març de 2015, abans de les 22 hores
  • Presentació de la documentació a l'institut: del 10 al 17 d'abril de 2015 (dins l'horari de registre del centre)
  • Llista provisional d'admesos i exclosos: a partir del 22 d'abril de 2015
  • Presentació de la documentació complementaria a l'institut: del 23 al 27 d'abril de 2015, dins l'horari de registre de documentació del centre
  • Llista definitiva d'admesos i exclosos: a partir del 29 d'abril de 2015
  • Prova: 6 de maig de 2015, a les 16.00 hores (cal presentar-s'hi 30 minuts abans)
  • Qualificacions provisionals: a partir del 15 de maig de 2015
  • Termini per presentar reclamacions: del 18 al 20 de maig de 2015 (dins l'horari de registre del centre)
  • Qualificacions definitives: a partir del 22 de maig de 2015