dijous, 19 de febrer de 2015

Calendari de preinscripció

Dates de la preinscripció del curs 2015-2016


Els terminis previstos de presentació de sol·licituds són:

  • De l'10 al 17 de març, per educació secundària obligatòria

  • Del 10 al 27 de març, per als ensenyaments professionals de música i dansa

  • Del 12 al 19 de maig, per al batxillerat, els cicles formatius de grau mitjà de formació professional 
  • Del 19 al 29 de maig, per al programes de formació i inserció 

  • Del 26 de maig al 3 de juny, per als cicles formatius de grau superior de formació professional