dilluns, 2 de setembre de 2013

Matrícula a Educació d'adults: Termini del 2 al 6 de setembre

Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula en les dates que estableix el calendari.
Els alumnes que no formalitzen la matrícula en aquest període es considera que renuncien a la plaça adjudicada, llevat que es produeixi un endarreriment per causes justificades.


En els processos d'admissió dels ensenyaments de persones adultes no s'admeten sol·licituds fora de termini. A partir del 9 de setembre de 2013, si queden vacants un cop finalitzada la matrícula dels alumnes assignats en la preinscripció, es realitza la matricula dels alumnes de la llista d'espera. Esgotada la llista d'espera o si no n'hi ha, es podrà procedir a la matriculació de les persones que ho sol·licitin.