dilluns, 2 de setembre de 2013

Matrícula PQPI: Termini del 2 al 12 de setembre

Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula en les dates que es detallen en el calendari.

Cal presentar el DNI renovat amb la nova adreça si no es va poder presentar amb la sol·licitud de preinscripció.

Els alumnes que per causes justificades no poden aportar la documentació, són  matriculats condicionalment. La matrícula s'anul·la si, abans de l'inici del curs, no es presenta la documentació pendent.