dijous, 5 de maig de 2016

Cursos d'accés a cicles de grau mitjà i superior

Publicada la relació actualitzada dels centres que durant el curs 2015-2016 imparteixen el curs de formació específic per a l'accés a cicles de grau mitjà i de grau superior, i el curs de preparació a les proves d'accés als cicles de grau superior.