dimarts, 15 de març de 2016

Proves d'accés


  • Proves d'accés de Formació Professional d'arts plàstiques i disseny i d'Ensenyaments esportius:  10 a 17 de març
  • Proves d'accés als ensenyaments Professionals de Música: 30 de març a 15 d'abril