dimecres, 19 de març de 2014

Aplicatiu instruments per a l'estudi
La Unitat d’Assessorament Psicopedagògic (UAP) ha desenvolupat un entorn virtual dirigit a l’alumnat universitari en què s’ofereixen eines i instruments per millorar les tècniques d’estudi i les estratègies d’aprenentatge. S’hi aborden, entre d’altres, l’expressió oral i escrita, la planificació del temps i els procediments d’elaboració de la informació.